[1]
Rawan Mohammad Alkaliwi, Morshid Mayudh Alsulami, "Environmentally better positioning of industrial workshops within urban areas (Bani Malik District: Jeddah): تحديد المواقع الأفضل بيئيا للورش الصناعية ضمن المناطق العمرانية: (حي بني مالك: جدة)", jnslas, م 6, عدد 1, ص 1–24, 2022.