Rawan Mohammad Alkaliwi, Morshid Mayudh Alsulami. (2022). Environmentally better positioning of industrial workshops within urban areas (Bani Malik District: Jeddah): تحديد المواقع الأفضل بيئيا للورش الصناعية ضمن المناطق العمرانية: (حي بني مالك: جدة). مجلة العلوم الطبيعية و الحياتية والتطبيقية, 6(1), 1–24. https://doi.org/10.26389/AJSRP.A141221