Abu Bakr Bakheet Abu Bakr Ahmadoun, Mohamed Faraj Awad Abbas. (2019). (Assessment of Soil Salinity in Kroum-Elkhial Area (west of Tobruk city - Libya: تقييم ملوحة التربة لمنطقة كروم الخيل (غرب مدينة طبرق – ليبيا). مجلة العلوم الطبيعية و الحياتية والتطبيقية, 3(2), 15–1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.B070219