Suzan Mahmoud Suliman, Mazen Ghalia, Ahmad Chreitah. 2022. "Risk Factors of Cerebral Palsy in Children, Patterns and Associated Troubles: عواملُ الخطورةِ المرتبطة بالشّلل الدِّماغي لدى الأطفال، التّصنيف والاضطرابات المرافقة". مجلة العلوم الطبية و الصيدلانية 6 (1):61-73. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N040821.