Ayman Eleyyan Ahmed Daradkh. 2021. "Customs and Traditions and Their Role in Revealing the Purposes of Islamic Law: العرف والعادة ودورهما في الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية". مجلة العلوم الإسلامية 4 (5):60-44. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K220421.