Hind Khabbah. "Informal Logic in Islamic Theology: Argumentative Study of the Inferential Structure Theological Debate: المنطق غير المحكم في علم الكلام: دراسة حجاجية للبنية الاستدلالية في المناظرة الكلامية". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 6, no. 1 (يناير 28, 2022): 88–115. تاريخ الوصول أغسطس 9, 2022. https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/4607.