Mayada Mustafa Alkasem. "Systematic Integration in the Study and Understanding of Social Phenomena – An Analytical Study of Social Research Methods and Methods –: التكامل المنهجي في دراسة وفهم الظواهر الاجتماعية – دراسة تحليلية في مناهج وطرائق البحث الاجتماعي –". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5, no. 6 (مايو 29, 2021): 26–1. تاريخ الوصول مايو 29, 2023. https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/3646.