Safa Raja Farhat. "The novel’s Patterns Manifested in the ’exile of the Jasmine’ by Dr. Abla Alfari: تمظهرات أنماط الرّواية في ’منفى الياسمين’ للرّوائيّة د. عبلة الفاري". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5, no. 5 (أبريل 30, 2021): 145–138. تاريخ الوصول سبتمبر 26, 2022. https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/3579.