Murtadha Ali Sharara. "The Construction of the Satire Poem of the Poet Jarir: بناء القصيدة الهجائية عند الشاعر جرير ’حيِّ الغداةَ برامةَ الأطلالا’ أنموذجا". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5, no. 5 (أبريل 30, 2021): 137–122. تاريخ الوصول مايو 22, 2022. https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/3578.