Noora Obaid Abbas. "Advocacy Discourse in Surat An-Naml: A Literary Study: الخطاب الدعوي في سورة النمل: دراسة أدبية". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 4, no. 11 (نوفمبر 27, 2020): 54–40. تاريخ الوصول مايو 22, 2022. https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/2997.