Safa Raja Farhat. "Ibn Al-Saiqal Al-Jazari and Travel Theme in His Makamat: ابن الصّيقل الجزريّ وتيمة السّفر في مقاماته". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 4, no. 7 (يوليو 28, 2020): 59–52. تاريخ الوصول مايو 22, 2022. https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/2657.