Mayada Mustafa Alkasem. "Systematic Integration in the Study and Understanding of Social Phenomena – An Analytical Study of Social Research Methods and Methods –: التكامل المنهجي في دراسة وفهم الظواهر الاجتماعية – دراسة تحليلية في مناهج وطرائق البحث الاجتماعي –". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, م 5, عدد 6, مايو، 2021, ص 26-1, doi:10.26389/AJSRP.Q191120.