[1]
Hossam Aldin Mahmoud Fayad, "Theory of structural formation in Anthony Giddens (an attempt to reconcile structure and action in understanding human society) an analytical- critical study: نظرية التشكيل البنائي لدى أنتوني جيدنز (محاولة للتوفيق بين البنية والفعل في فهم المجتمع الإنساني) دراسة تحليلية – نقدية", jhss, م 4, عدد 7, ص 51–29, 2020.