Hossam Aldin Mahmoud Fayad (2020) "Theory of structural formation in Anthony Giddens (an attempt to reconcile structure and action in understanding human society) an analytical- critical study: نظرية التشكيل البنائي لدى أنتوني جيدنز (محاولة للتوفيق بين البنية والفعل في فهم المجتمع الإنساني) دراسة تحليلية – نقدية", مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 4(7), ص 51–29. doi: 10.26389/AJSRP.D030320.