Hind Khabbah. 2022. "Informal Logic in Islamic Theology: Argumentative Study of the Inferential Structure Theological Debate: المنطق غير المحكم في علم الكلام: دراسة حجاجية للبنية الاستدلالية في المناظرة الكلامية". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 6 (1):88-115. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N121021.