Mayada Mustafa Alkasem. 2021. "The Issue of Objectivity and Subjectivity in Social Research – Analytical Sociological Study –: مسألة الموضوعية والذاتية في البحوث الاجتماعية – دراسة سوسيولوجية تحليلية –". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5 (9):111-94. https://doi.org/10.26389/AJSRP.M230121.