Mayada Mustafa Alkasem. 2021. "Systematic Integration in the Study and Understanding of Social Phenomena – An Analytical Study of Social Research Methods and Methods –: التكامل المنهجي في دراسة وفهم الظواهر الاجتماعية – دراسة تحليلية في مناهج وطرائق البحث الاجتماعي –". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5 (6):26-1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.Q191120.