Safa Raja Farhat. 2021. "The novel’s Patterns Manifested in the ’exile of the Jasmine’ by Dr. Abla Alfari: تمظهرات أنماط الرّواية في ’منفى الياسمين’ للرّوائيّة د. عبلة الفاري". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5 (5):145-38. https://doi.org/10.26389/AJSRP.F171120.