Anas Nayef Al-Amoush. 2021. "The Best Prominent Scholars of The Arabic Language in Damascus through ’The Book Al-Daris Fi Tarikh Al-Madaris’ by Al-Nuaimi Died in 927 AH -1521 AD: أبرز أعلام اللغة العربية في دمشق من خلال كتاب الدارس في تاريخ المدارس لمؤلفه النعيمي (توفي 927هـ/1521م)". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5 (5):121-11. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N251020.