Noora obaid Abbas. 2021. "Social Commandments in the Pre-Islamic Era: A Literary Study: الوصايا الاجتماعية في العصر الجاهلي: دراسة أدبية". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 5 (5):38-20. https://doi.org/10.26389/AJSRP.O300121.