Noora Obaid Abbas. 2020. "Advocacy Discourse in Surat An-Naml: A Literary Study: الخطاب الدعوي في سورة النمل: دراسة أدبية". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 4 (11):54-40. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K090820.