Safa Raja Farhat. 2020. "Ibn Al-Saiqal Al-Jazari and Travel Theme in His Makamat: ابن الصّيقل الجزريّ وتيمة السّفر في مقاماته". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 4 (7):59-52. https://doi.org/10.26389/AJSRP.F070320.