Hossam Aldin Mahmoud Fayad. 2020. "Theory of Structural Formation in Anthony Giddens (an Attempt to Reconcile Structure and Action in Understanding Human Society) an Analytical- Critical Study: نظرية التشكيل البنائي لدى أنتوني جيدنز (محاولة للتوفيق بين البنية والفعل في فهم المجتمع الإنساني) دراسة تحليلية – نقدية". مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية 4 (7):51-29. https://doi.org/10.26389/AJSRP.D030320.