MURTADHA ALI SHARARA. The construction of the Satire poem of the poet Jarir: بناء القصيدة الهجائية عند الشاعر جرير "حيِّ الغداةَ برامةَ الأطلالا" أنموذجا. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 137–122, 2021. DOI: 10.26389/AJSRP.A191020. Disponível em: https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/3578. Acesso em: 29 2023.