MARAM MOHAMMED AL-QATHAMI. The effectiveness of the Electronic archiving system at the Documentation and Administrative Communication Center at Umm Al-Qura University: A case study: فعالية نظام الأرشفة الإلكترونية بمركز الوثائق والاتصالات الإدارية بجامعة أم القرى: دراسة حالة. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 93–79, 2021. DOI: 10.26389/AJSRP.M071020. Disponível em: https://journals.ajsrp.com/index.php/jhss/article/view/3574. Acesso em: 18 2022.