Hind Khabbah. (2022). Informal logic in Islamic theology: Argumentative study of the inferential structure theological debate: المنطق غير المحكم في علم الكلام: دراسة حجاجية للبنية الاستدلالية في المناظرة الكلامية. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 6(1), 88–115. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N121021