Mayada Mustafa Alkasem. (2021). The issue of objectivity and subjectivity in social research – Analytical sociological study –: مسألة الموضوعية والذاتية في البحوث الاجتماعية – دراسة سوسيولوجية تحليلية –. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 5(9), 111–94. https://doi.org/10.26389/AJSRP.M230121