Mayada Mustafa Alkasem. (2021). Systematic integration in the study and understanding of social phenomena – An Analytical Study of Social Research Methods and Methods –: التكامل المنهجي في دراسة وفهم الظواهر الاجتماعية – دراسة تحليلية في مناهج وطرائق البحث الاجتماعي –. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 5(6), 26–1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.Q191120