Noora obaid Abbas. (2021). Social Commandments in the Pre-Islamic Era: A Literary Study: الوصايا الاجتماعية في العصر الجاهلي: دراسة أدبية. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 5(5), 38–20. https://doi.org/10.26389/AJSRP.O300121