Noora Obaid Abbas. (2020). Advocacy discourse in Surat An-Naml: A literary study: الخطاب الدعوي في سورة النمل: دراسة أدبية. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 4(11), 54–40. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K090820