Safa Raja Farhat. (2020). Ibn Al-Saiqal Al-Jazari and travel theme in his Makamat: ابن الصّيقل الجزريّ وتيمة السّفر في مقاماته. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية, 4(7), 59–52. https://doi.org/10.26389/AJSRP.F070320