(1)
Hossam Aldin Mahmoud Fayad. Theory of Structural Formation in Anthony Giddens (an Attempt to Reconcile Structure and Action in Understanding Human Society) an Analytical- Critical Study: نظرية التشكيل البنائي لدى أنتوني جيدنز (محاولة للتوفيق بين البنية والفعل في فهم المجتمع الإنساني) دراسة تحليلية – نقدية. jhss 2020, 4, 51-29.