[1]
Hind Khabbah 2022. Informal logic in Islamic theology: Argumentative study of the inferential structure theological debate: المنطق غير المحكم في علم الكلام: دراسة حجاجية للبنية الاستدلالية في المناظرة الكلامية. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية. 6, 1 (2022), 88–115. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.N121021.