[1]
Mayada Mustafa Alkasem 2021. The issue of objectivity and subjectivity in social research – Analytical sociological study –: مسألة الموضوعية والذاتية في البحوث الاجتماعية – دراسة سوسيولوجية تحليلية –. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية. 5, 9 (2021), 111–94. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.M230121.