[1]
Noora Obaid Abbas 2020. Advocacy discourse in Surat An-Naml: A literary study: الخطاب الدعوي في سورة النمل: دراسة أدبية. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية. 4, 11 (2020), 54–40. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.K090820.