[1]
Safa Raja Farhat 2020. Ibn Al-Saiqal Al-Jazari and travel theme in his Makamat: ابن الصّيقل الجزريّ وتيمة السّفر في مقاماته. مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية. 4, 7 (2020), 59–52. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.F070320.