Tahani Elfatih Babeker, Hany Ammar. 2019. "Architecture Description Language – Systematic Literature Review: دراسة استقصائية حول لغات توصيف معمارية البرمجيات". مجلة العلوم الهندسية و تكنولوجيا المعلومات 3 (4):68-55. https://doi.org/10.26389/AJSRP.T040919.