[1]
Amal Saleh Al-Ghaeth, Seham Meshal Al-Sarwani, Norah Abdulla Al-Mulla, Afaf Salem Al-Mohammadi, "Factors leading to low performance of second-grade female students in international mathematics tests (TIMSS) from the point of view of teachers and supervisors: العوامل المؤدية إلى تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط لمادة الرياضيات في الاختبارات الدولية (TIMSS) من وجهة نظر المعلمات والمشرفات", JEPS, م 5, عدد 36, ص 112–94, 2021.