ABEER AYMAN AL-KHADDOUR, WALID ABDEL KARIM HAMADA. Evaluating science curriculum content standards according to the visual thinking skills of basic education stage pupils: تقييم معايير محتوى منهاج العلوم وفق مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي. مجلة العلوم التربوية و النفسية, [S. l.], v. 5, n. 42, p. 75–56, 2021. DOI: 10.26389/AJSRP.B110521. Disponível em: https://journals.ajsrp.com/index.php/jeps/article/view/4342. Acesso em: 28 2022.