Amal Saleh Al-Ghaeth, Seham Meshal Al-Sarwani, Norah Abdulla Al-Mulla, Afaf Salem Al-Mohammadi. (2021). Factors leading to low performance of second-grade female students in international mathematics tests (TIMSS) from the point of view of teachers and supervisors: العوامل المؤدية إلى تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط لمادة الرياضيات في الاختبارات الدولية (TIMSS) من وجهة نظر المعلمات والمشرفات. مجلة العلوم التربوية و النفسية, 5(36), 112–94. https://doi.org/10.26389/AJSRP.M220421