(1)
Amal Saleh Al-Ghaeth, Seham Meshal Al-Sarwani, Norah Abdulla Al-Mulla, Afaf Salem Al-Mohammadi. Factors Leading to Low Performance of Second-Grade Female Students in International Mathematics Tests (TIMSS) from the Point of View of Teachers and Supervisors: العوامل المؤدية إلى تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط لمادة الرياضيات في الاختبارات الدولية (TIMSS) من وجهة نظر المعلمات والمشرفات. JEPS 2021, 5, 112-94.