[1]
Laila Hassan Alkhazaleh, Mohammad Khalaf Alswaid 2020. Values included in Arabic language books for the fourth and fifth grades of basic education in Jordan: القيم المتضمنة في كتب اللغة العربية للصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي في الأردن. مجلة العلوم التربوية و النفسية. 4, 15 (2020), 38–14. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.M041219.