Muhammad Ali Al-Hilalat, Ibrahim Mudhi Abu Hilal, Muhammad Hussain Al-Rawashdeh. "The Effect of Fraud or Deception As One of the Reasons for Requesting a Retrial in Jordanian Law: أثر وجود غش أو حيلة كسبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة في القانون الأردني". مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية 6, no. 11 (أبريل 30, 2022): 50–64. تاريخ الوصول مارس 23, 2023. https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals/article/view/5061.