Muhammad Ali Al-Hilalat, Ibrahim Mudhi Abu Hilal, Muhammad Hussain Al-Rawashdeh. 2022. "The Effect of Fraud or Deception As One of the Reasons for Requesting a Retrial in Jordanian Law: أثر وجود غش أو حيلة كسبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة في القانون الأردني". مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية 6 (11):50-64. https://doi.org/10.26389/AJSRP.H141121.