Muhammad Ali Al-Hilalat, Ibrahim Mudhi Abu Hilal, Muhammad Hussain Al-Rawashdeh. (2022). The effect of fraud or deception as one of the reasons for requesting a retrial in Jordanian law: أثر وجود غش أو حيلة كسبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة في القانون الأردني. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 6(11), 50–64. https://doi.org/10.26389/AJSRP.H141121