Thamer Aref Jameel, Mohammed Hatem Al-byat. (2021). CIVIL LIABILITY OF REAL ESTATE NOTARY IN JORDANIAN LEGISLATIONS: A COMPARATIVES STUDY: المسؤولية المدنية للموثق العقاري في التشريع الأردني: دراسة مقارنة. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 5(18), 203–177. https://doi.org/10.26389/AJSRP.M271220