[1]
Thamer Aref Jameel, Mohammed Hatem Al-byat 2021. CIVIL LIABILITY OF REAL ESTATE NOTARY IN JORDANIAN LEGISLATIONS: A COMPARATIVES STUDY: المسؤولية المدنية للموثق العقاري في التشريع الأردني: دراسة مقارنة. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية. 5, 18 (2021), 203–177. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.M271220.