[1]
Hamid Saleh Hammad - Emad Khalaf Aziz - Arwa Ahmed Ibrahim Al Hayali, "(.Effect of irrigated iron spray on green leaf and dry seeds for five varieties of the broad bean(Vicia faba L: تأثير الرش بالحديد المخلبي في حاصل القرون الخضراء والبذور الجافة لخمسة أصناف من الباقلاء (Vicia faba L. )", jaevs, م 2, عدد 1, ص 13–1, 2018.