(1)
Rasha Ahmad Taowz, Adib Faleh, Fateh Khateeb, Muhammad Alazm. Production Pectinases from Some Species of Aspergillus by Solid State Fermentation and Determination of Optimum Parameters for Production: إنتاج الإنزيمات البكتينية من بعض أنواع فطور Aspergillus بطريقة تخمير الوسط الصلب وتحديد الظروف المثلى للإنتاج. jaevs 2022, 6, 75-90.