(1)
Hamid Saleh Hammad - Emad Khalaf Aziz - Arwa Ahmed Ibrahim Al Hayali. (.Effect of Irrigated Iron Spray on Green Leaf and Dry Seeds for Five Varieties of the Broad bean(Vicia Faba L: تأثير الرش بالحديد المخلبي في حاصل القرون الخضراء والبذور الجافة لخمسة أصناف من الباقلاء (Vicia Faba L. ). jaevs 2018, 2, 13-1.